FILM

TIMELAPSE

Honderden of duizenden foto’s over een bepaalde tijdspanne gemonteerd tot filmfragment van enkele secondes geven een prachtig beeld van de vluchtigheid.

Wolken die voorbij raasen, mensen in een menigte die werken als mieren, de bouw of sloop van een gebouw. Van Daal Foto & Film maakt timelapses op elke plek op elk tijdstip.

<